Projecten

De vereniging heeft als eerste het project Arbeidsmarkt en deskundigheid van PUmA (programma uitvoering met ambitie) overgenomen. Dit project wordt nu onder aansturing van Omgevingsdienst NL uitgevoerd.

Daarnaast is er een aantal (landelijke) projecten die hun basis bij het Rijk vinden. De omgevingsdiensten en de vereniging zijn nauw betrokken bij deze projecten. Op deze website vindt u informatie over deze projecten terug. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon die bij de verschillende projecten wordt genoemd.
Lees hier meer over de kwaliteit Project
Het project Kwaliteit levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken).
Een ander project is de samenwerking met verzekeringsadviseurs. Lees hier meer over de financieel adviseur Hoogeveen.
Een professionele kwaliteit van de uitvoering van deze taken is wat de samenleving van de overheid verwacht. De regelgeving in het Wabo-domein is complex. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger. Het doel is om de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een meer gelijkmatige aanpak over het land te realiseren.