Vereniging

Het doel van Omgevingsdienst NL is het vormen van een platform voor kennis- en informatie-uitwisseling voor de omgevingsdiensten in Nederland.

Omgevingsdienst NL is er primair “van en voor de leden” en richt zich op tactisch-operationele vraagstukken. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer: bedrijfsvoering, kwaliteit en arbeidsmarkt, expertise & deskundigheid.
De vereniging heeft als kerndoel: het ondersteunen van de leden op gezamenlijke onderwerpen, het namens de leden uitvoeren van taken en faciliteren van gezamenlijke projecten.
De activiteiten van de vereniging zijn onder meer:
• Netwerkontwikkeling tussen omgevingsdiensten en met de bovenregionale externe omgeving
• Afstemming op de tactisch operationele dimensie bij de uitvoering van omgevingswetgeving.
• Kennisuitwisseling: inhoudelijk en bedrijfsmatig
• Kwaliteitsontwikkeling
• Benchmarking, kwaliteit en kosten
• Arbeidsmarktontwikkeling
• Aanspreekpunt voor de bestuurlijke koepels
• Belangenbehartiging
Het bestuur van Omgevingsdienst NL bestaat uit:
dhr. Schuurmans (voorzitter, directeur Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek),
dhr. Houtman (secretaris, directeur van Omgevingsdienst Midden-West-Brabant),
dhr. Mutter (penningmeester, directeur Omgevingsdienst Midden-Holland)
dhr. Strebus (directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel)
dhr. Cremers (directeur Omgevingsdienst Brabant Noord)
mw. Sikkema (directeur Omgevingsdienst Regio Utrecht)