diensten

Een Regionale Uitvoeringsdienst, ook wel Omgevingsdienst genoemd is één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu (minimaal het Basistakenpakket) en mogelijk ook bouwen, natuur en water.
Lees hier meer over de omgevingsdiensten

In de package deal tussen IPO, VNG en Rijk van medio 2009 is afgesproken dat het Rijk nagaat welke vergunnings- en toezichtstaken, waarvoor het Rijk bevoegd gezag is, uitgevoerd kunnen worden door de Regionale Uitvoeringsdiensten. Hierbij blijft het Rijk bevoegd gezag, alleen de uitvoering vindt elders plaats. Ter uitvoering van deze afspraak is het ministerie van VROM in februari 2010 gestart met het project “Uitbesteding van rijkstaken aan Regionale Uitvoeringsdiensten”.

Lees hier meer over de rijkstaken

De vereniging heeft als kerndoel: het ondersteunen van de leden op gezamenlijke onderwerpen, het namens de leden uitvoeren van taken en faciliteren van gezamenlijke projecten.

Lees hier meer over de verenigingen

 

Lees ook:

Diensten

Omgevingsdiensten

Rijkstaken

Projecten