uitvoeringsorganisaties

Dagelijks maakt iedereen gebruik van verschillende informatiebronnen en kennissystemen. Kan dit beter en efficiënter? Tijd om de kennisinfrastructuur door te lichten. Betrokkenen worden uitgenodigd om 20 of 29 maart hierover mee te denken en praten.  Als toezichthouder, vergunningverlener en specialist van het omgevingsrecht maak je voor je werk dagelijks gebruik …

Kennis bijeenkomsten voor uitvoerders omgevingsrecht

Dagelijks maakt iedereen gebruik van verschillende informatiebronnen en kennissystemen. Kan dit beter en efficiënter? Tijd om de kennisinfrastructuur door te lichten. Betrokkenen worden uitgenodigd om 20 of 29 maart hierover mee te denken en praten.  Als toezichthouder, vergunningverlener en specialist van het omgevingsrecht maak je voor je werk dagelijks gebruik …

Samenwerkingen RUD

Vanaf 1 januari 2013 komen er in het Noordzeekanaalgebied en de Schipholregio twee regionale uitvoeringsdiensten. Om de samenwerking tussen deze twee RUD’s te bezegelen, werd donderdag 23 februari het bestuurlijk akkoord getekend door gedeputeerde Talsma, burgemeester Weterings en wethouders van de betrokken gemeenten. In het akkoord is vastgelegd op welke …

Koekjesfabriek zonder oven

Ik maak mij de laatste tijd wel eens druk over de kwaliteit van de koekjes. Dit komt niet zo zeer door de bakker. Die kent zijn vak, weet wat er nodig is een goed koekje te bakken. Nee, mijn zorgen gaan meer richting de directie van de koekjesfabriek. U denkt …

Bestuursoverleg

Op 16 februari was de aftrap voor de regionale samenwerking van de 2 RUD’s in het Noordzeekanaalgebied: IJmond en Amsterdam. Een brede groep met deelnemers van landelijke inspectiediensten, regionale milieuteams politie en milieudiensten van gemeenten boog zich over de risico-analyse en prioritering voor het thema asbest. Regionale samenwerking Het project …