uitvoeringsorganisaties

Dagelijks maakt iedereen gebruik van verschillende informatiebronnen en kennissystemen. Kan dit beter en efficiënter? Tijd om de kennisinfrastructuur door te lichten. Betrokkenen worden uitgenodigd om 20 of 29 maart hierover mee te denken en praten. 

Als toezichthouder, vergunningverlener en specialist van het omgevingsrecht maak je voor je werk dagelijks gebruik van allerlei informatiebronnen en kennissystemen: je collega’s, internet, helpdesks, discussieplatforms en informatiebijeenkomsten.  Nu de uitvoeringsstructuur wordt aangepast is het een goed moment om ook de ondersteunende kennisinfrastructuur door te lichten, de goede dingen te behouden en waar mogelijk zwakke punten aan te pakken. Het project kennismanagement van het progamma Uitvoering met Ambitie pakt deze herijking samen met de uitvoeringsorganisaties aan.

Wij ontwerpen een basisraamwerk samen met enkele uitvoeringsorganisaties. Maar we willen dit basisraamwerk graag aanvullen met ideeën en wensen van de uitvoerders zelf. Daarom nodigen we uitvoerders uit om op 20 en 29 maart aanstaande mee te denken over de invulling van de kennisinfrastructuur.

Dus ben je als toezichthouder, vergunningverlener of specialist werkzaam binnen het omgevingsrecht en heb je ideeën over de verbetering van de kennisinfrastructuur meld je dan aan voor een van de bijeenkomsten op dinsdag 20 maart in Rotterdam in het WTC en 29 maart in Amersfoort in het Icoontheater. Het omgevingsrecht omvat alle taken die binnen de Wabo vallen, dus bouwregelgeving, brandveiligheid, milieu, water, monumentenzorg etc. Voor de bijeenkomsten willen we als eerste inzoomen op de vakgebieden: bouw, brandveiligheid en milieu, medewerkers uit die vakgebieden worden in het bijzonder uitgenodigd om zich aan te melden.

Hoe ziet het programma van deze dagen er uit.

  • Vanaf 9.00 uur is iedereen welkom.
  • We starten om 9.30 uur met enkele plenaire impressies en toelichtingen. Wat gaat er veranderen, wat is het raamwerk, wat is reikwijdte van het werkveld.
  • Na een korte pauze gaan we om 11.00 uur aan de slag, met een aantal concrete voorbeelden uit het werkveld; welke kennis heb jullie nodig, en hoe kan dat worden aangereikt. Hierbij kijken we naar dagelijkse voorbeelden maar ook naar complexe voorbeelden en noodsituaties. Hiervoor trekken we ruim twee uur uit. Voor dit onderdeel worden de deelnemers per vakgebied ingedeeld.
  • In de lunchpauze van 13.00 uur tot 14.00 uur kunnen jullie netwerken met de aanwezige collega’s uit andere organisaties.
  • In het middag programma, worden de voorstellen die in de ochtend zijn gedaan kritisch tegen het licht gehouden: als je de kennisontsluiting op deze manier ontsluit is het dan ook toepasbaar op andere onderwerpen, of als je praat over integrale werksituaties. Voor dit onderdeel worden de deelnemers van alle disciplines door elkaar gemengd.
  • We sluiten om 16.00 uur af met een korte terugblik op de dag en we geven aan wat me met de resultaten gaan doen en nodigen we jullie aansluitend uit voor een borrel.

De locaties zijn goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer.

De bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor medewerkers van overheidsorganisaties. Commerciële deelnmers worden buitengesloten van deelname als de verhouding met de overheidsdeelnemers getalsmatig onevenwichtig is. Inschrijven kan via deze link de informatie die u bij registratie opgeeft wordt vertrouwelijk behandeld  maar wordt gebruikt voor de indeling van de subgroepen .

Een week voor de bijeenkomst krijgt u een definitieve bevestiging met aanvullende informatie over de bijeenkomst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *