Uitvoering Met Ambitie

Uitvoering Met Ambitie

Werk wat gemaakt is met passie

Contact

Heeft u een vraag en/of opmerking? Neem dan contact op met uitvoeringmetambitie@info.nl.  

Werk wat gemaakt is met passie – Uitvoering met Ambitie

Uitvoeringmetambitie project  De organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de regelgeving op het gebied van milieu, bouwen en ruimte kent structurele problemen. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen erkennen deze problemen en hebben...

Projecten

De vereniging heeft als eerste het project Arbeidsmarkt en deskundigheid van PUmA (programma uitvoering met ambitie) overgenomen. Dit project wordt nu onder aansturing van Omgevingsdienst NL uitgevoerd. Daarnaast is er een aantal (landelijke) projecten die...
uitvoeringsorganisaties
Dagelijks maakt iedereen gebruik van verschillende informatiebronnen en kennissystemen. Kan dit beter en efficiënter? Tijd om de kennisinfrastructuur door te lichten. Betrokkenen worden uitgenodigd om...
Lees meer

Werk wat gemaakt is met passie – Uitvoering met Ambitie

Uitvoeringmetambitie project 

De organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de regelgeving op het gebied van milieu, bouwen en ruimte kent structurele problemen. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen erkennen deze problemen en hebben afspraken gemaakt om deze aan te pakken. Daarvoor is onder meer het bestuurlijke programma “Uitvoering met ambitie”. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn nauw betrokken bij dit programma.

Om dit te bereiken is PUmA (Programma Uitvoering met Ambitie) ontwikkeld, waarin wordt gewerkt aan informatie-uitwisseling (PIM), verhouding bestuur – Openbaar Ministerie, kwaliteit en kennismanagement. Dit zal uiteindelijk leiden tot een vorming van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD). In 2011 zal hierover voor alle provincies duidelijkheid zijn.

Rol en positie provincies

De provincies bevorderen in overleg met gemeenten de implementatie van de kwaliteitscriteria bij RUD’s, gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten. De provincies hebben deze coördinerende procesrol op grond van paragraaf 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; deze rol is ook opgenomen in het wetsvoorstel VTH. Concreet betekent dit dat de provincies de implementatie en borging van de kwaliteitscriteria coördineren.

Kennismanagement

Voor een goede uitvoering van het omgevingsrecht heb je als uitvoerder, als organisatie en als totale werkveld kennis nodig. Kennis over wetgeving, technische aspecten, methoden van toezicht en vergunningverlening etc. Ook enige kennis over verzekeringen is vaak vereist. Denk dat bijvoorbeeld aan de opstalverzekering kosten. Kennis hierover wordt vaak in uw voordeel gezien. In het project Kennismanagement willen we bereiken dat die kennis beschikbaar, toegankelijk en betrouwbaar is voor de uitvoerders.

Creditcards: Als uitvoerder heb je kennis nodig over de aanvraag en werking van de creditcards. Met de kaart kunnen er allerlei aankopen gedaan worden, die ook van belang zijn voor een uitvoerder. Op de website van CreditChecker kunt u alle informatie vinden over een creditcard. U kunt informatie vinden over de verschillende soorten creditcards, de werking, de aanvraag en nog veel meer.

Als de uitvoering van taken in RUD’s wordt ondergebracht, krijgen deze organisaties een grotere verantwoordelijkheid in de borging van de benodigde kennis. Toegewerkt wordt naar RUD’s die ook fungeren als Regionaal expertisecentrum als onderdeel van een landelijke kennisinfrastructuur.

Daarnaast wordt in het deelproject arbeidsmarkt gewerkt aan versterking van de instroom van nieuwe medewerkers en actualisering van relevante opleidingen op basis van de kwaliteitscriteria.

Er wordt concreet gewerkt aan:
· Een landsdekkende kennisinfrastructuur:
· aanbieders en afnemers bepalen op welk niveau bepaalde kennis kan of moet worden geborgd (lokaal, regionaal of bovenregionaal).
· Actuele kennis over verzekering gerelateerde onderwerpen                                                                                                                · ontwerpen van een methodiek om kennis te onderhouden en te valideren.
· Actuele competentieprofielen voor uitvoerders (passend bij de kwaliteitscriteria).
· Indien nodig een advies voor aanpassing van relevante opleidingen.
· Bevorderen van de instroom van nieuwe medewerkers.

Opstalverzekering:

Een opstalverzekering is een verzekering voor al het opstal in een woning. Er zijn verschillende aanbieders en veel verschillen in prijs en voorwaarden. Het is dus verstandig om deze online te vergelijken. Opstalverzekering: vergelijk online om de juiste keuze te maken.

WA-Verzekering

Een WA-verzekering is een verplichte verzekering voor iedere motorvoertuig in Nederland. Het is een aansprakelijkheidsverzekering voor een voertuig. Met deze verzekering kunt u schades laten dekken die veroorzaakt zijn door u. Deze schades kunnen bij uw eigen auto of de auto van een ander zijn.

PUmA

Met veel inzet heeft het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA) van 2010-2012 gedraaid. Diverse programma’s en projecten zijn door de betrokken partijen IPO, VNG, OM, UvW en de ministeries VenJ, IenM, BZK opgepakt. Dit allemaal met als doel de kwaliteit en professionaliteit van het toezicht, de handhaving, de vergunningverlening en de samenwerking binnen het omgevingsrecht op een hoger peil te brengen.
Per 1 januari 2013 is PUmA gestopt en sindsdien staat de implementatie centraal van de resultaten die het programma heeft opgeleverd.

Laatste Nieuws

uitvoeringsorganisaties
Dagelijks maakt iedereen gebruik van verschillende informatiebronnen en kennissystemen. Kan...
Lees meer
Kennis bijeenkomsten voor uitvoerders omgevingsrecht
Dagelijks maakt iedereen gebruik van verschillende informatiebronnen en kennissystemen. Kan...
Lees meer
PUmA ontwikkelt Digitale competentietool voor RUD’s en gemeenten
PUmA heeft opdracht gegeven om de digitale competentie tool zoals...
Lees meer
Samenwerkingen RUD
Vanaf 1 januari 2013 komen er in het Noordzeekanaalgebied en...
Lees meer

Projecten

De vereniging heeft als eerste het project Arbeidsmarkt en deskundigheid van PUmA (programma uitvoering met ambitie) overgenomen. Dit project wordt nu onder aansturing van Omgevingsdienst NL uitgevoerd.

Daarnaast is er een aantal (landelijke) projecten die hun basis bij het Rijk vinden. De omgevingsdiensten en de vereniging zijn nauw betrokken bij deze projecten. Op deze website vindt u informatie over deze projecten terug. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon die bij de verschillende projecten wordt genoemd.
Lees hier meer over de kwaliteit Project
Het project Kwaliteit levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken).
Een ander project is de samenwerking met verzekeringsadviseurs. Lees hier meer over de financieel adviseur Hoogeveen.
Een professionele kwaliteit van de uitvoering van deze taken is wat de samenleving van de overheid verwacht. De regelgeving in het Wabo-domein is complex. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger. Het doel is om de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een meer gelijkmatige aanpak over het land te realiseren.

Werk wat gemaakt is met passie – Uitvoering met Ambitie

Uitvoeringmetambitie project 

De organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de regelgeving op het gebied van milieu, bouwen en ruimte kent structurele problemen. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen erkennen deze problemen en hebben afspraken gemaakt om deze aan te pakken. Daarvoor is onder meer het bestuurlijke programma “Uitvoering met ambitie”. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn nauw betrokken bij dit programma.

Om dit te bereiken is PUmA (Programma Uitvoering met Ambitie) ontwikkeld, waarin wordt gewerkt aan informatie-uitwisseling (PIM), verhouding bestuur – Openbaar Ministerie, kwaliteit en kennismanagement. Dit zal uiteindelijk leiden tot een vorming van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD). In 2011 zal hierover voor alle provincies duidelijkheid zijn.

Rol en positie provincies

De provincies bevorderen in overleg met gemeenten de implementatie van de kwaliteitscriteria bij RUD’s, gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten. De provincies hebben deze coördinerende procesrol op grond van paragraaf 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; deze rol is ook opgenomen in het wetsvoorstel VTH. Concreet betekent dit dat de provincies de implementatie en borging van de kwaliteitscriteria coördineren.

Kennismanagement

Voor een goede uitvoering van het omgevingsrecht heb je als uitvoerder, als organisatie en als totale werkveld kennis nodig. Kennis over wetgeving, technische aspecten, methoden van toezicht en vergunningverlening etc. Ook enige kennis over verzekeringen is vaak vereist. Denk dat bijvoorbeeld aan de opstalverzekering kosten. Kennis hierover wordt vaak in uw voordeel gezien. In het project Kennismanagement willen we bereiken dat die kennis beschikbaar, toegankelijk en betrouwbaar is voor de uitvoerders.

Creditcards: Als uitvoerder heb je kennis nodig over de aanvraag en werking van de creditcards. Met de kaart kunnen er allerlei aankopen gedaan worden, die ook van belang zijn voor een uitvoerder. Op de website van CreditChecker kunt u alle informatie vinden over een creditcard. U kunt informatie vinden over de verschillende soorten creditcards, de werking, de aanvraag en nog veel meer.

Als de uitvoering van taken in RUD’s wordt ondergebracht, krijgen deze organisaties een grotere verantwoordelijkheid in de borging van de benodigde kennis. Toegewerkt wordt naar RUD’s die ook fungeren als Regionaal expertisecentrum als onderdeel van een landelijke kennisinfrastructuur.

Daarnaast wordt in het deelproject arbeidsmarkt gewerkt aan versterking van de instroom van nieuwe medewerkers en actualisering van relevante opleidingen op basis van de kwaliteitscriteria.

Er wordt concreet gewerkt aan:
· Een landsdekkende kennisinfrastructuur:
· aanbieders en afnemers bepalen op welk niveau bepaalde kennis kan of moet worden geborgd (lokaal, regionaal of bovenregionaal).
· Actuele kennis over verzekering gerelateerde onderwerpen                                                                                                                · ontwerpen van een methodiek om kennis te onderhouden en te valideren.
· Actuele competentieprofielen voor uitvoerders (passend bij de kwaliteitscriteria).
· Indien nodig een advies voor aanpassing van relevante opleidingen.
· Bevorderen van de instroom van nieuwe medewerkers.

Opstalverzekering:

Een opstalverzekering is een verzekering voor al het opstal in een woning. Er zijn verschillende aanbieders en veel verschillen in prijs en voorwaarden. Het is dus verstandig om deze online te vergelijken. Opstalverzekering: vergelijk online om de juiste keuze te maken.

WA-Verzekering

Een WA-verzekering is een verplichte verzekering voor iedere motorvoertuig in Nederland. Het is een aansprakelijkheidsverzekering voor een voertuig. Met deze verzekering kunt u schades laten dekken die veroorzaakt zijn door u. Deze schades kunnen bij uw eigen auto of de auto van een ander zijn.

PUmA

Met veel inzet heeft het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA) van 2010-2012 gedraaid. Diverse programma’s en projecten zijn door de betrokken partijen IPO, VNG, OM, UvW en de ministeries VenJ, IenM, BZK opgepakt. Dit allemaal met als doel de kwaliteit en professionaliteit van het toezicht, de handhaving, de vergunningverlening en de samenwerking binnen het omgevingsrecht op een hoger peil te brengen.
Per 1 januari 2013 is PUmA gestopt en sindsdien staat de implementatie centraal van de resultaten die het programma heeft opgeleverd.

Kwaliteit

Het project Kwaliteit levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken).
Een professionele kwaliteit van de uitvoering van deze taken is wat de samenleving van de overheid verwacht. De regelgeving in het Wabo-domein is complex. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger. Het doel is om de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een meer gelijkmatige aanpak over het land te realiseren.
Op dit moment loopt en een implementatietraject van de kwaliteitscriteria. Dit traject is begonnen in 2013 met een startmeting via de zelfevaluatietool (zie  ook voor meer informatie de website van Kenniscentrum InfoMil) en zal eind 2014 worden afgesloten met een eindmeting. Het is de bedoeling dat alle organisaties per 2015 aan de kwaliteitscriteria voldoen. De planning is dat er vanaf 2015 een instrument beschikbaar is om de kwaliteit van de uitvoering te borgen.
Meer informatie? Neem contact op met projectleider: Marc du Maine

Achtergrond

Rijk, IPO en VNG hebben eind juni 2012 de set met VTH-kwaliteitscriteria 2.1 gezamenlijk bestuurlijk vastgesteld. De kwaliteitscriteria gelden zowel voor de taken die worden uitgevoerd door een RUD, als voor de taken die het bevoegd gezag in eigen beheer uitvoert. Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 gaat niet vanzelf. Er start daarom landelijk een implementatietraject, dat ongeveer twee jaar zal duren. Het doel van dit implementatietraject is het faciliteren van alle bevoegde gezagen zodat zij in staat worden gesteld om aan het einde van het implementatietraject te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen en dat die kwaliteit dan ook geborgd wordt.

Het implementatietraject

Het implementatietraject VTH-kwaliteitscriteria kent de volgende fases:
Fase 1 De startmeting (maart – mei 2013) Het implementatietraject begint met het invullen van de zelfevaluatietool. Dit is een hulpmiddel waarmee de bevoegde gezagen zelf de eigen situatie in beeld kunt brengen. De tool is beschikbaar via www.infomil.nl/zelfevaluatietool. Voor de taken die door een RUD worden uitgevoerd, kan de startmeting door de RUD worden uitgevoerd; de zelfevaluatietool is hiervoor geschikt gemaakt. De startmeting biedt inzicht in hoe de bevoegde gezagen zich (eventueel met partners) verhouden tot de VTH-kwaliteitscriteria 2.1. Het resultaat van de startmeting is dat het voor de bevoegde gezagen duidelijk is op welke punten de eigen organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria en waar nog een verbeterslag nodig is.

Fase 2

Het verbeterplan (juni – september 2013) Kunnen er nog verbeterslagen gemaakt worden, dan stellen de bevoegde gezagen hiervoor een verbeterplan op. Het kernteam ontwikkelt hiervoor nog een hulpmiddel.

Fase 3

Professionaliseren (oktober 2013 – oktober 2014) In deze periode voeren de bevoegde gezagen verbeteringen door en borgt men ze in de eigen organisatie.

Fase 4

De eindmeting (november – december 2014) Aan het eind van het verbetertraject vullen de bevoegde gezagen nogmaals de zelfevaluatietool in om te laten zien dat de eigen organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Fase 5

Kwaliteitsborging (vanaf 2015) Hoewel het implementatietraject formeel is afgerond per 1 januari 2015, is er daarna natuurlijk ook nog aandacht voor kwaliteitsborging: het kwaliteitsniveau moet onderhouden worden. Het uitgangspunt hierbij is dat alle organisaties voor alle taken aan de kwaliteitseisen voldoen op 1 januari 2015 en dat het ieders taak en verantwoordelijkheid is om te zorgen dat dat zo blijft. Instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld de collegiale toets en horizontale verantwoording. De zelfevaluatietool blijft nog enige tijd beschikbaar voor uitvoeringsorganisaties. Het landelijk kernteam kwaliteit, dat bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, RUD’s en de Inspectie leefomgeving en transport, zal dit implementatietraject faciliteren.